conservation of mechanical energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề conservation of mechanical energy
Mô tả this worksheet was made for conservation of mechanical energy using energy skateboard simulation
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Graduate
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of energy, mechanical energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả sara eid
Trường / Tổ chức sara eid
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 28/11/2020