Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Worksheet
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion / Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Ameen Zaeteni
Email liên lạc u20104682@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 27/11/2020
Ngày cập nhật 27/11/2020