Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả A Projectile Motion worksheet
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Chứng minh, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile-motion-motion in two dimensions
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Muath Saaid
Trường / Tổ chức University of Shajah
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020