Colission Lab colorado


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Colission Lab colorado
Mô tả Collision lab experiment showing the collision between 2 balls.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collision lab, Elasticity, Kinetic energy, Linear momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Omar Kardosha
Email liên lạc omarkardosha@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020