Električni otpor i Ohmov zakon


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Električni otpor i Ohmov zakon
Mô tả A worksheet for students where they in activity 1 determine the electrical resistance of different consumers, and in activity 2 they discover Ohm's law.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Croatian
Từ khoá Ohm's law, electric current, electrical resistance
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Anita Sečan
Trường / Tổ chức OŠ BELICA
Ngày đăng ký 20/11/2020
Ngày cập nhật 20/11/2020