projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả this worksheet shows the relationship between air resistance and projectile motion using the phet simulation
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá air resistance, distance, projectile, time
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả reem alali
Trường / Tổ chức UOS
Ngày đăng ký 17/11/2020
Ngày cập nhật 17/11/2020