Projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Hassan Alajmi
Email liên lạc u20105489@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 16/11/2020
Ngày cập nhật 16/11/2020