Projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Hassan Alajmi
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 16/11/2020
Ngày cập nhật 16/11/2020