Mjerenje struje i napona


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mjerenje struje i napona
Mô tả A worksheet in which students are guided to measure electric current and voltage in circuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Croatian
Từ khoá electricity
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Anita Sečan
Trường / Tổ chức OŠ BELICA
Ngày đăng ký 10/11/2020
Ngày cập nhật 10/11/2020