Estado Gaseoso


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Estado Gaseoso
Mô tả
Chủ đề Khác, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Khác, Trung học PT
Loại Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Spain)
Từ khoá Beata Imelda, Estado Gaseoso, Laboratorio, Simuladores, Walter Manuel Trujillo Yaipen
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí, Chất khí: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả walter Manuel Trujillo Yaipen
Email liên lạc thecesar5_x@hotmail.com
Trường / Tổ chức I.E.P.Beata Imelda
Ngày đăng ký 09/11/2020
Ngày cập nhật 09/11/2020