Introduction to Circuits Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Circuits Inquiry
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DC Circuits, Equivalent resistance, Power
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Drew Davis
Trường / Tổ chức International School of Kuala Lumpur
Ngày đăng ký 08/11/2020
Ngày cập nhật 08/11/2020