¿Cuáles son las probabilidades? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề ¿Cuáles son las probabilidades?
Mô tả Los estudiantes exploraran las ideas del azar utilizando el juego Plinko como contexto.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá probabilidad
Mô phỏng Xác suất Plinko (HTML5)


Tác giả Susan Miller (traducción de Mayra Tavares)
Email liên lạc Diana.LopezTavares@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 30/10/2020
Ngày cập nhật 30/10/2020