¿Cuáles son las probabilidades? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề ¿Cuáles son las probabilidades?
Mô tả Los estudiantes exploraran las ideas del azar utilizando el juego Plinko como contexto.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá probabilidad
Mô phỏng Xác suất Plinko (HTML5)


Tác giả Susan Miller (traducción de Mayra Tavares)
Email liên lạc Diana.LopezTavares@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 30/10/2020
Ngày cập nhật 30/10/2020