Preguntas Clicker Cambios de la materia


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Preguntas Clicker Cambios de la materia
Mô tả Son algunas preguntas clicker que se pueden usar al momento de ver el tema de cambios de la materia.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Preguntas clicker agregación materia
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5)


Tác giả Daniel Piña
Email liên lạc bryanpivaz@gmail.com
Trường / Tổ chức CECYTE Guanajuato
Ngày đăng ký 28/10/2020
Ngày cập nhật 28/10/2020