projectile motion simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion simulation
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá motion, projectile
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Mahmoud Aman
Email liên lạc u20104176@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 26/10/2020
Ngày cập nhật 27/10/2020