Vectors Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vectors Worksheet
Mô tả Finding the Displacements using Vectors Simulation .
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors, Worksheet
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả Meriem Aoudia
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 22/10/2020
Ngày cập nhật 02/11/2020