Vectors Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vectors Worksheet
Mô tả Finding the Displacements using Vectors Simulation .
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors, Worksheet
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả Meriem Aoudia
Email liên lạc U20102795@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University Of Sharjah
Ngày đăng ký 22/10/2020
Ngày cập nhật 02/11/2020