Coulombic Force Simulation Observations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Coulombic Force Simulation Observations
Mô tả This guides students through making predictions and observations about the coulombic force by using the electric field of dreams simulator. This has varied combinations of charges with different masses, and charges. It shows videos of the simulator running for the different experiments.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric force coulomb lab observation electrostatic coulombic charge
Mô phỏng Điện trường


Tác giả Sean Boston
Email liên lạc sean.boston@boiseschools.org
Trường / Tổ chức Timberline High School
Ngày đăng ký 14/10/2020
Ngày cập nhật 14/10/2020