One- and Two-Dimensional Collisions - Concepts Practice


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề One- and Two-Dimensional Collisions - Concepts Practice
Mô tả In this activity, you will go through the concepts of basic collisions in one and two dimensions. The activity covers the three main types of collisions: Elastic, Inelastic and partially elastic collisions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Học từ xa
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá collision, elastic, inelastic, partially elastic
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Yaser Alosh
Email liên lạc u20105776@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 13/10/2020
Ngày cập nhật 13/10/2020