Video: Self-paced learning on Newton's Second Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Video: Self-paced learning on Newton's Second Law
Mô tả The activity is completely self-paced. Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. Link for YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=39ahSxtjkfk&ab_channel=LouisWong
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Newton, Second Law, self-directed, self-paced, student-centered, video, youtube
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 09/10/2020
Ngày cập nhật 09/10/2020