Video: Self-paced Investigation on Simple Harmonic Motion of a spring-mass system


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Video: Self-paced Investigation on Simple Harmonic Motion of a spring-mass system
Mô tả The activity is completely self-paced. Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=o6x-Di4awBs&ab_channel=LouisWong
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá SHM, self-paced, simple harmonic motion, spring-mass system, video, youtube
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 08/10/2020
Ngày cập nhật 08/10/2020