Laboratorio campo eléctrico - introducción


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Laboratorio campo eléctrico - introducción
Mô tả Representación de las líneas de fuerza y el vector campo eléctrico.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Campo eléctrico
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Juber Monsalve
Trường / Tổ chức Colegio Nelson Mandela IED
Ngày đăng ký 30/09/2020
Ngày cập nhật 30/09/2020