Statics and Voltages


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Statics and Voltages
Mô tả A guided activity where students explore the basics of charges, PE and motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá charges, static, volt
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), John Travoltage (HTML5)


Tác giả Don Loving
Trường / Tổ chức Murray State College
Ngày đăng ký 25/09/2020
Ngày cập nhật 25/09/2020