Charging By Rubbing


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Charging By Rubbing
Mô tả This is a short activity where students investigate, Charged object Charging an object The effect of the number of the excessive charge How do like charges and unlike charges behave? Polarization.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Chứng minh, Homework, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá attract, charging, investigation, repel, rubbing
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5)


Tác giả Bilal Sengez
Trường / Tổ chức School of Science and Technology
Ngày đăng ký 23/07/2020
Ngày cập nhật 23/07/2020