Pendulum Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Energy
Mô tả Analyze the gravitational potential energy and the kinetic energy of a pendulum swinging at various amplitudes. Plotting max. speed^2 vs. vertical distance fallen allows for determining a value for "g". Also, reviews centripetal motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of energy
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Denise
Trường / Tổ chức Wake Technical Community College
Ngày đăng ký 23/06/2020
Ngày cập nhật 23/06/2020