Circuits basics - Power


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuits basics - Power
Mô tả Calculate power dissipated in a resistor in a simple, series and a parallel circuit. Compare brightness of bulbs in a circuit.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Power, bulb brightness, series and parallel circuits
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Suchitra CHEPIN
Trường / Tổ chức CSUSM
Ngày đăng ký 02/06/2020
Ngày cập nhật 30/06/2020