Projectile Lab (Horizontal Launch)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Lab (Horizontal Launch)
Mô tả •Draw motion diagrams for a horizontally launched projectile. •Investigate the factors affecting range of a horizontally launched projectile. •Determine height of launch and gravitational field strength at a location by using a horizontally launched projectile and performing curve fitting on linearized data.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Horizontally launched projectile, curve fitting, linearized data, motion diagrams, projectile range
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Arooj Mukarram
Trường / Tổ chức The Prairie School
Ngày đăng ký 26/05/2020
Ngày cập nhật 26/05/2020