UNIDAD3 S14 L1 Medir voltajes


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD3 S14 L1 Medir voltajes
Mô tả Mediante la construcción virtual de circuitos básicos, el alumno podrá hacer sus primeras mediciones de voltaje en circuitos serie y paralelo y observará algunas de sus diferencias.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá MEDICIÓN DE VOLTAJES
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức Secretaría de Educación Nuevo León
Ngày đăng ký 28/03/2020
Ngày cập nhật 13/11/2020