Der gerade Wurf


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Der gerade Wurf
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Đức
Từ khoá Schwerkraft, gerader Wurf, zusammengesetzte Bewegung
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Isabella Radl
Email liên lạc isabella.radl@gmx.at
Trường / Tổ chức Pädagogische Hochschule Steiermark
Ngày đăng ký 27/12/2019
Ngày cập nhật 27/12/2019