Der gerade Wurf


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Der gerade Wurf
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Đức
Từ khoá Schwerkraft, gerader Wurf, zusammengesetzte Bewegung
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Isabella Radl
Trường / Tổ chức Pädagogische Hochschule Steiermark
Ngày đăng ký 27/12/2019
Ngày cập nhật 27/12/2019