Introducción al modelo de Electrostática


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introducción al modelo de Electrostática
Mô tả Hoja de trabajo del estudiante con experimentos y simulaciones como introducción al tema de electrostática.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá carga, electrización, electrostática, globos
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5)


Tác giả Diana López
Email liên lạc Diana.LopezTavares@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 26/11/2019
Ngày cập nhật 26/11/2019