Diffusie


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Diffusie
Mô tả Zoek het verband tussen diffusiesnelheid en molaire massa voor gassen. De diffusiesnelheid wordt bekomen door het verschil te nemen van het aantal moleculen.
Chủ đề Hoá học, Sinh học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá diffusie van gassen, diffusiesnelheid, molaire massa, wet van Graham
Mô phỏng Sự khuếch tán (HTML5)


Tác giả Roland Van Kerschaver
Email liên lạc roland.van.kerschaver@skynet.be
Trường / Tổ chức Royal Atheneum Bruges
Ngày đăng ký 20/11/2019
Ngày cập nhật 20/11/2019