Guía de aprendizaje "La Materia y sus estados"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guía de aprendizaje "La Materia y sus estados"
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá estados materia
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Lilibeth Jara
Email liên lạc ljaran96@gmail.com
Trường / Tổ chức UCSH
Ngày đăng ký 17/07/2019
Ngày cập nhật 17/07/2019