Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Força, aceleração, massa, velocidade
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Cremilson Souza
Trường / Tổ chức Escola
Ngày đăng ký 20/05/2019
Ngày cập nhật 20/05/2019