Actividad: onda en una cuerda


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Actividad: onda en una cuerda
Mô tả Guía del simulador ondas en una cuerda, para estudiantes de grado 6°
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Câu hỏi trắc nghiệm, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish (Colombia)
Từ khoá cresta, cuerda, frecuencia, longitud, onda, simulador
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Elias Hernandez Hernandez
Email liên lạc eliashernandez@hotmail.es
Trường / Tổ chức Universidad de Cordoba Colombia
Ngày đăng ký 16/05/2019
Ngày cập nhật 16/05/2019