Energia cinetica y potencial, calculo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energia cinetica y potencial, calculo
Mô tả Calcular la energia cinetica, potencial y trabajo del patinador
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Mexico)
Từ khoá Energia cinetica
Mô phỏng Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Gerardo Sarmiento
Email liên lạc gerardosar61@gmail.com
Trường / Tổ chức CETis 63
Ngày đăng ký 15/05/2019
Ngày cập nhật 15/05/2019