VISIÓN DE LUZ


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề VISIÓN DE LUZ
Mô tả IDENTIFICAR COMO LA LUZ VISIBLE ESTA FORMADA POR PEQUEÑAS PARTÍCULAS LLAMADAS FOTONES, Y ESTAS A SU VEZ SE FORMAN PARA DAR LO QUE CONOCEMOS COMO IMAGEN
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá COLOR, LUZ Y COLOR
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Marcela Lozano Conde
Email liên lạc marcelalozano0607@gmail.com
Trường / Tổ chức UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Ngày đăng ký 13/05/2019
Ngày cập nhật 13/05/2019