Practica de Movimiento Parabolico


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Practica de Movimiento Parabolico
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Graduate, High School, Middle School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Peru)
Từ khoá Movimiento parabólico, angulo elevación, cinematica, walter manuel trujillo Yaipén
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả walter Manuel Trujillo Yaipen
Email liên lạc thecesar5_x@hotmail.com
Trường / Tổ chức Rosa Maria Checa
Ngày đăng ký 27/04/2019
Ngày cập nhật 27/04/2019