Collaborative Assessment - Randomize Assessment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Collaborative Assessment - Randomize Assessment
Mô tả This is an assessment built in Excel so that students can collaborate on concepts, but have to calculate individual answers themselves. I call these Collaborative or Randomized Assessment
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Assessment, Collaborative, Randomized
Mô phỏng Va chạm


Tác giả John Weisenfeld
Email liên lạc jweisenfeld@psd1.org
Trường / Tổ chức Pasco High School / Pasco School District
Ngày đăng ký 14/02/2019
Ngày cập nhật 14/02/2019