Energy Skate Park Basics Student Guide [HTML]


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Basics Student Guide [HTML]
Mô tả This activity is Jackie Esler's "Energy Skate Park Student Guide" modified for the HTML version. The questions are mostly the same, with a few added in at the end. This will be easier for the students to follow when using the HTML version of this simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá HTML, energy, friction, html, kinetic, park, potential, skate, thermal
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả William Hedden & Jackie Esler
Trường / Tổ chức Thornridge HS District 205
Ngày đăng ký 10/12/2018
Ngày cập nhật 10/12/2018