Tir parabòlic


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Tir parabòlic
Mô tả Una activitat sobre tir parabòlic per fer al laboratori virtual
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Homework
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá abast, llançament, parabòlic
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Jordi Plana
Trường / Tổ chức Institut Narcís Oller
Ngày đăng ký 01/12/2018
Ngày cập nhật 08/01/2019