Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)"
Mô tả
Chủ đề Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá aceleração, força, massa, velocidade
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 19/11/2018
Ngày cập nhật 19/11/2018