Stehende Wellen mit der Simulation Seilwelle erforschen


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Stehende Wellen mit der Simulation Seilwelle erforschen
Mô tả Arbeitsblatt zur Erarbeitung der wichtigsten Charakteristika von stehenden Wellen durch die SchülerInnen mit Hilfe der Simulation Seilwelle.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Đức
Từ khoá Interferenz, Stehende Welle
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Vroni Retzer
Trường / Tổ chức Edertalschule
Ngày đăng ký 09/10/2018
Ngày cập nhật 09/10/2018