Introducción a Fricción Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Introducción a Fricción
Mô tả Introducción a fricción. Hoja de trabajo para estudiantes
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá Fricción, Fuerza, Fuerza Neta, Vectores
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López)
Email liên lạc dianab_lopez@hotmail.com
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 08/10/2018
Ngày cập nhật 08/10/2018