Introducción a Fricción


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introducción a Fricción
Mô tả Introducción a fricción. Hoja de trabajo para estudiantes
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Fricción, Fuerza, Fuerza Neta, Vectores
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López)
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 08/10/2018
Ngày cập nhật 08/10/2018