2ª Lei de Ohm no "Resistance in a Wire (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 2ª Lei de Ohm no "Resistance in a Wire (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo a resistência elétrica em um fio condutor com o auxilio do OA "Resistance in a Wire (HTML5)" abordando a fórmula da 2ª Lei de Ohm.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Condutor, Fio, Resistência, Resistividade
Mô phỏng Điện trở (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 08/09/2018
Ngày cập nhật 08/09/2018