Lançamento de Projéteis


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lançamento de Projéteis
Mô tả a atividade proporciona ao aluno entender a relação de algumas grandezas com o lançamento de projéteis em duas dimensões.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Lançamento; projéteis; atividade
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa
Trường / Tổ chức IFCE- Instituto Federal do Ceará
Ngày đăng ký 02/09/2018
Ngày cập nhật 02/09/2018