Lançamento de Projéteis


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lançamento de Projéteis
Mô tả a atividade proporciona ao aluno entender a relação de algumas grandezas com o lançamento de projéteis em duas dimensões.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Lançamento; projéteis; atividade
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa
Email liên lạc jjcarlosb56@gmail.com
Trường / Tổ chức IFCE- Instituto Federal do Ceará
Ngày đăng ký 02/09/2018
Ngày cập nhật 02/09/2018