Uma proposta de interdisciplinaridade


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Uma proposta de interdisciplinaridade
Mô tả A utilização de balanceamento de equações químicas para um estudo de resoluções de sistemas lineres
Chủ đề Hoá học, Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Balanceamento de equações; Sistemas Lineares;
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả Ana Carla Pimentel Paiva ; Francisco Régis Vieira Alves
Email liên lạc carlapimentel00@gmail.com
Trường / Tổ chức Ana Carla Pimentel Paiva
Ngày đăng ký 30/08/2018
Ngày cập nhật 30/08/2018