De wet van Ohm


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề De wet van Ohm
Mô tả Onderzoek het verband tussen spanning, stroomsterkte en weerstand. Naast de Inquiry Learning Space die van apps gebruik maakt is ook een klassiek werkblad voorzien.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Go Lab, ILS, Inquiry Learning Space, Next Lab, fysica, wet van Ohm
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Roland Van Kerschaver
Trường / Tổ chức Royal Atheneum Bruges
Ngày đăng ký 07/06/2018
Ngày cập nhật 18/06/2018