Virtual Circuit Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Circuit Lab
Mô tả Virtual Circuit Construction Lab. Includes step-by-step instructions
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DC Circuit, current, series circuit. parallel circuit, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Derek Martin
Email liên lạc mrmartinscience@gmail.com
Trường / Tổ chức St. Joseph HS
Ngày đăng ký 17/04/2018
Ngày cập nhật 17/04/2018