Cálculo da aceleração da gravidade (g) utilizando o pêndulo simples


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Cálculo da aceleração da gravidade (g) utilizando o pêndulo simples
Mô tả A presente atividade pretende compreender o movimento de um pêndulo simples e realizar uma experiencia quantitativa do movimento desse objeto físico. E também, pretende-se calcular a aceleração da gravidade (g) de um determinado planeta x, presente na simulação.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Trung học PT, Đại học
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Pêndulo Simples; Aceleração da gravidade; Cálculo de aceleração da gravidade.
Mô phỏng Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Rodrigo Nogueira
Email liên lạc rdrgfisica@gmail.com
Trường / Tổ chức Rodrigo Nogueira
Ngày đăng ký 29/03/2018
Ngày cập nhật 29/03/2018