Ajust equacions químiques


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ajust equacions químiques
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Catalan
Từ khoá equacions químiques, reaccions químiques
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Miriam Pujadas
Trường / Tổ chức Ins illa de rodes
Ngày đăng ký 25/03/2018
Ngày cập nhật 25/03/2018