Konvergentna leća


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Konvergentna leća
Mô tả Učenici istražuju kako se mijenja narav slike ovisno o udaljenosti predmeta od leće. Mijenjaju polumjer zakrivljenosti leće i određuju njenu jakost.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Croatian
Từ khoá jakost leće, leća, narav slike
Mô phỏng Quang hình


Tác giả Karmen Prugovečki
Email liên lạc karmen.prugovecki@gmail.com
Trường / Tổ chức OŠ Mače
Ngày đăng ký 25/02/2018
Ngày cập nhật 25/02/2018