Analyzing 2D Collisions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Analyzing 2D Collisions
Mô tả Students are guided through an examination of the relationships between the momentum, impulse, and kinetic energies during two-dimensional collisions
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá momentum impulse elasticity collisions
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Aubry Farenholtz
Email liên lạc afarenholtz@sd35.bc.ca
Trường / Tổ chức Walnut Grove Secondary
Ngày đăng ký 06/02/2018
Ngày cập nhật 06/02/2018