Circuits Inquiry Lab Part I and 2


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuits Inquiry Lab Part I and 2
Mô tả 2 part inquiry Lab Part 1: Understanding Voltage, Current, Resistance & relationships between the 3 Part 2: Series v parallel circuits with Ohms Law Review; Understanding resisters bands
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, current, ohms law, resistance, series, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Briana Clarke
Email liên lạc Briana@envisionacademy.org
Trường / Tổ chức Envision Academy
Ngày đăng ký 27/01/2018
Ngày cập nhật 27/01/2018